ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงประดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350169
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020012
รหัส Obec 6 หลัก :
  350169
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบึงประดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Baanbuengpradoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบึงประดู่
ตำบล :
  ทับหมัน
อำเภอ :
  ตะพานหิน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤศจิกายน 2498
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะพานหิน 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทับหมัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 03:18:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบึงประดู่


นายทศพล ขุนนาถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงประดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน