ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทับหมัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350170
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020013
รหัส Obec 6 หลัก :
  350170
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทับหมัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wat thab man
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านทับหมัน
ตำบล :
  ทับหมัน
อำเภอ :
  ตะพานหิน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66110
โทรศัพท์ :
  056-619671
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 ธันวาคม 2476
อีเมล์ :
  tbmschool66@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะพานหิน 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทับหมัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 19:32:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทับหมัน


นายประสิทธิ์ ภู่สอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทับหมัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน