ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทับปรู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350171
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020011
รหัส Obec 6 หลัก :
  350171
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทับปรู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattuppu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านทับปรู
ตำบล :
  ทับหมัน
อำเภอ :
  ตะพานหิน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66110
โทรศัพท์ :
  056-687329
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/08/2486
อีเมล์ :
  som boo 14 10@ obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะพานหิน 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทับหมัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 12:28:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทับปรู


นายณรงค์ ขุนไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทับปรู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน