ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350172
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020018
รหัส Obec 6 หลัก :
  350172
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสามบึงบาตร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansambungbat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสามบึงบาตร
ตำบล :
  วังสำโรง
อำเภอ :
  ตะพานหิน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66110
โทรศัพท์ :
  0822267864
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 ก.ค.2499
อีเมล์ :
  nong02-num@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะพานหิน 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังสำโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:28:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร


นายพรสันต์ ชั้นเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามบึงบาตร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน