ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350173
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020019
รหัส Obec 6 หลัก :
  350173
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBANNONGWAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองหวาย
ตำบล :
  วังสำโรง
อำเภอ :
  ตะพานหิน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66110
โทรศัพท์ :
  0800468056
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2508
อีเมล์ :
  bannongwai.s@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะพานหิน 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังสำโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:30:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหวาย


นายสมคิด ศรีบุบผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน