ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองคูณ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350179
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020003
รหัส Obec 6 หลัก :
  350179
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคลองคูณ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Khlong Khun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคลองคูณ
ตำบล :
  คลองคูณ
อำเภอ :
  ตะพานหิน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66110
โทรศัพท์ :
  0947548336
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 ตุลาคม 2476
อีเมล์ :
  khlongkhun@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะพานหิน 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองคูณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:47:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคลองคูณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองคูณ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน