ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วงสลิด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350180
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020037
รหัส Obec 6 หลัก :
  350180
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วงสลิด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN HUANGSALID SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านห้วงสลิด
ตำบล :
  ห้วยเกตุ
อำเภอ :
  ตะพานหิน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66110
โทรศัพท์ :
  056-622990
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2499
อีเมล์ :
  ban.66020037@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะพานหิน 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยเกตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2560 เวลา 12:50:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วงสลิด


นางปราณี เผื่อนประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วงสลิด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]