ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350182
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020039
รหัส Obec 6 หลัก :
  350182
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthongthaiyaram(plangupatham)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านน้ำโจนใต้
ตำบล :
  ห้วยเกตุ
อำเภอ :
  ตะพานหิน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/7/2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะพานหิน 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยเกตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 19:10:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)


นางสุชาดา สนธิรอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน