ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองทองหลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350184
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020036
รหัส Obec 6 หลัก :
  350184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคลองทองหลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkongtonglang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคลองทองหลาง
ตำบล :
  ห้วยเกตุ
อำเภอ :
  ตะพานหิน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะพานหิน 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ห้วยเกตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13:36:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคลองทองหลางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองทองหลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน