ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคลองข่อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350187
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020015
รหัส Obec 6 หลัก :
  350187
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคลองข่อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watklongkhoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคลองข่อย
ตำบล :
  ไผ่หลวง
อำเภอ :
  ตะพานหิน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66110
โทรศัพท์ :
  056-906059
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1สิงหาคม2477
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะพานหิน 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไผ่หลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:16:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคลองข่อย


นายสุชาติ ตั้งปัญญาวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองข่อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน