ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดต้นชุมแสง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350190
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020004
รหัส Obec 6 หลัก :
  350190
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดต้นชุมแสง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WAT TONCHUMSAENG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านต้นชุมแสง
ตำบล :
  งิ้วราย
อำเภอ :
  ตะพานหิน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66110
โทรศัพท์ :
  056-845804
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ก.ค. 2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  งิ้วราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:11:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดต้นชุมแสง


นางอรัญญา นรมัตถ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นชุมแสง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน