ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350193
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020032
รหัส Obec 6 หลัก :
  350193
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANTAPANHIN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองพยอม
ตำบล :
  หนองพยอม
อำเภอ :
  ตะพานหิน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66110
โทรศัพท์ :
  056-622610
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  joecw1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะพานหิน 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองพยอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:25:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม)ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน