ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350194
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020033
รหัส Obec 6 หลัก :
  350194
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดป่าแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpadaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านป่าแดง
ตำบล :
  หนองพยอม
อำเภอ :
  ตะพานหิน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66110
โทรศัพท์ :
  056-845091
โทรสาร :
  056845091
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2470
อีเมล์ :
  watphadangschool@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะพานหิน 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองพยอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  ึ7.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:44:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดป่าแดง


นายปรีดา จันทร์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน