ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350197
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020022
รหัส Obec 6 หลัก :
  350197
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ChumchonWanglumWittayakarn School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวังหลุม
ตำบล :
  วังหลุม
อำเภอ :
  ตะพานหิน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66150
โทรศัพท์ :
  056-845947
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2499
อีเมล์ :
  wanglumschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:27:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร


นายอรุณ เอี่ยมสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน