ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสัตตวนาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350198
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020023
รหัส Obec 6 หลัก :
  350198
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสัตตวนาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATSATTAWANARAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกิโล 7
ตำบล :
  วังหลุม
อำเภอ :
  ตะพานหิน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66150
โทรศัพท์ :
  0812815999
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09 /08/2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะพานหิน 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหลุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:57:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสัตตวนาราม


นายณรงฤทธิ์ จุลพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัตตวนาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน