ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขารวก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350200
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020025
รหัส Obec 6 หลัก :
  350200
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขารวก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkhaoruak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเขารวก
ตำบล :
  วังหลุม
อำเภอ :
  ตะพานหิน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66150
โทรศัพท์ :
  0934946365
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 กันยายน 2477
อีเมล์ :
  thanakrit148@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะพานหิน 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหลุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:42:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขารวก


นางสาวสุนันทา ส้มอ่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารวก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน