ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินทราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350201
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020026
รหัส Obec 6 หลัก :
  350201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNOENSAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเนินทราย
ตำบล :
  วังหลุม
อำเภอ :
  ตะพานหิน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66150
โทรศัพท์ :
  056-850020
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 สิงหาคม 2497
อีเมล์ :
  Bannoensai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะพานหิน 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหลุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:31:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินทราย


นายอดิศร สวยสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน