ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350202
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020030
รหัส Obec 6 หลัก :
  350202
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เขาพนมกาวหนองนกยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khaopanomkaonongnokyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองนกยาง
ตำบล :
  หนองพยอม
อำเภอ :
  ตะพานหิน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2517
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะพานหิน 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองพยอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง


นายประเจน จันทร์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน