ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองคล่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350203
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020007
รหัส Obec 6 หลัก :
  350203
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองคล่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNONGKLOR
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองคล่อ
ตำบล :
  ดงตะขบ
อำเภอ :
  ตะพานหิน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2477
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะพานหิน 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงตะขบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:30:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองคล่อผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคล่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน