ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่สำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350204
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020008
รหัส Obec 6 หลัก :
  350204
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดใหม่สำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wanmaisomlan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านใหม่สำราญ
ตำบล :
  ดงตะขบ
อำเภอ :
  ตะพานหิน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 สิงหาคม 2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะพานหิน 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงตะขบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:37:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดใหม่สำราญผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน