ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350205
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020009
รหัส Obec 6 หลัก :
  350205
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  dongthakhob
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านดงตะขบ
ตำบล :
  ดงตะขบ
อำเภอ :
  ตะพานหิน
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66110
โทรศัพท์ :
  056-647174
โทรสาร :
  056647174
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2457
อีเมล์ :
  sy_kbua@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะพานหิน 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงตะขบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:53:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์


นายรณภพ กล่อมเกลี้ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน