ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350266
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020130
รหัส Obec 6 หลัก :
  350266
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีรัตนวราราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsrirattanawararam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสายคลองแห้ง
ตำบล :
  ทับคล้อ
อำเภอ :
  ทับคล้อ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66150
โทรศัพท์ :
  056-641932
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/06/2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทับคล้อ 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทับคล้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:11:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม


นายชูเกียรติ์ จำนงค์การ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน