ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350267
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020126
รหัส Obec 6 หลัก :
  350267
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บุรพรัตน์วิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BURAPHARATWITTAYAKHAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านทับคล้อใต้
ตำบล :
  ทับคล้อ
อำเภอ :
  ทับคล้อ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66150
โทรศัพท์ :
  056-641368
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2476
อีเมล์ :
  burapharat.web@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทับคล้อ 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลทับคล้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:27:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร


นายวิริต ชื่นเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน