ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350268
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020127
รหัส Obec 6 หลัก :
  350268
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดสายดงยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonwadsaydongyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสายดงยาง
ตำบล :
  ทับคล้อ
อำเภอ :
  ทับคล้อ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66150
โทรศัพท์ :
  056-642085
โทรสาร :
  056-642085
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  rbtpkpk@mail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทับคล้อ 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทับคล้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:26:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง


นายเฉลิมฤทธิ์ ทองสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน