ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350269
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020128
รหัส Obec 6 หลัก :
  350269
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลทับคล้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanthabklo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านวังโอ่ง
ตำบล :
  ทับคล้อ
อำเภอ :
  ทับคล้อ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2516
อีเมล์ :
  tabkloschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทับคล้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:45:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ


นายพินิจ พวงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับคล้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน