ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดชัยศรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350272
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020125
รหัส Obec 6 หลัก :
  350272
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดชัยศรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watchaisri
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองอ้ายตู้
ตำบล :
  ทับคล้อ
อำเภอ :
  ทับคล้อ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66150
โทรศัพท์ :
  056-642192
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/06/2485
อีเมล์ :
  watchaisri2562@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทับคล้อ 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทับคล้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 22:00:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดชัยศรี


นายกฤตเมธ รุ่งรัตน๋
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยศรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน