ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350274
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020111
รหัส Obec 6 หลัก :
  350274
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmairatdumrong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านนิคม
ตำบล :
  เขาเจ็ดลูก
อำเภอ :
  ทับคล้อ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66230
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2501
อีเมล์ :
  bm.banmai.bm@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทับคล้อ 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาเจ็ดลูก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 06:58:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง


นางสาวสุนันทา ส้มอ่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน