ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350275
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020112
รหัส Obec 6 หลัก :
  350275
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thairutwitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเขาตะพานนาก
ตำบล :
  เขาเจ็ดลูก
อำเภอ :
  ทับคล้อ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66230
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มีนาคม 2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทับคล้อ 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาเจ็ดลูก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2562 เวลา 05:45:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)


นายทศพร บุญนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน