ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350276
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020113
รหัส Obec 6 หลัก :
  350276
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสัตตศิลาอาสน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadsattasilaad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านเนินพวง
ตำบล :
  เขาเจ็ดลูก
อำเภอ :
  ทับคล้อ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66230
โทรศัพท์ :
  056-618294
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน 2494
อีเมล์ :
  wadsattasilaad@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทับคล้อ 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาเจ็ดลูก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:20:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน