ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350278
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020115
รหัส Obec 6 หลัก :
  350278
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคีรีเทพนิมิต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankeereetapnimit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเขาดิน
ตำบล :
  เขาเจ็ดลูก
อำเภอ :
  ทับคล้อ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66230
โทรศัพท์ :
  0811811340
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พฤษภาคม 2505
อีเมล์ :
  kheereethepnimit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทับคล้อ 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาเจ็ดลูก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:55:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต


ว่าที่ร้อยตรีศรัณยู เมฆอรุณกมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน