ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไดอีเผือก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350281
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020132
รหัส Obec 6 หลัก :
  350281
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไดอีเผือก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Daiephuak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านไดอีเผือก
ตำบล :
  ท้ายทุ่ง
อำเภอ :
  ทับคล้อ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66150
โทรศัพท์ :
  0848176534
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2480
อีเมล์ :
  dep40308@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทับคล้อ02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท้ายทุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:38:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไดอีเผือก


นางสาวสุนีย์ อินทยุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไดอีเผือก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน