ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองห้วยหลัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350282
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020133
รหัส Obec 6 หลัก :
  350282
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองห้วยหลัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHONGHOWLOW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านคลองห้วยหลัว
ตำบล :
  ทับคล้อ
อำเภอ :
  ทับคล้อ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/02/2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทับคล้อ 03
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท้ายทุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 16:04:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองห้วยหลัวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองห้วยหลัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน