ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาทราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350287
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020118
รหัส Obec 6 หลัก :
  350287
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขาทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATKHAOSAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเขาทราย
ตำบล :
  เขาทราย
อำเภอ :
  ทับคล้อ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66230
โทรศัพท์ :
  056-649114
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  watkhaosaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทับคล้อ 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเขาทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 09:07:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขาทราย


นายกุศล จันทร์ปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาทราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน