ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350289
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020120
รหัส Obec 6 หลัก :
  350289
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watwangdaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวังแดง
ตำบล :
  เขาทราย
อำเภอ :
  ทับคล้อ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66230
โทรศัพท์ :
  083 - 2659625
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  wangdaengcity@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทับคล้อ 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 11:51:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังแดง


นายประเสริฐ เทพศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน