ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาพระ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350292
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020123
รหัส Obec 6 หลัก :
  350292
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาพระ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHAOPRA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านเขาพระ
ตำบล :
  เขาทราย
อำเภอ :
  ทับคล้อ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66230
โทรศัพท์ :
  056-668203
โทรสาร :
  056-668052
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/01/2489
อีเมล์ :
  mhuthu@gtmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทับคล้อ 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เขาทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 20:33:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาพระ


นายวิเชียร ผลประเสริฐศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพระ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน