ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสี่แยกเขาดิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350297
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020138
รหัส Obec 6 หลัก :
  350297
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สี่แยกเขาดิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  seeyakkhaodin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสี่แยกเขาดิน
ตำบล :
  ท้ายทุ่ง
อำเภอ :
  ทับคล้อ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66150
โทรศัพท์ :
  0864404724
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2506
อีเมล์ :
  seeyakkhaodin@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทับคล้อ 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท้ายทุ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:42:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสี่แยกเขาดิน


นายสมศักดิ์ พ่วงพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสี่แยกเขาดิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน