ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังอ้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350306
รหัส Smis 8 หลัก :
  66010155
รหัส Obec 6 หลัก :
  350306
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังอ้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านท่าคล้อ
ตำบล :
  ท่าเยี่ยม
อำเภอ :
  สากเหล็ก
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิ.ย. 2507
อีเมล์ :
  banwangor@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบตท่าเยี่ยม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:17:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังอ้อ


นายอิทธิเชษฐ์ โกเศศสุขชูโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน