ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองง้าว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350316
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020166
รหัส Obec 6 หลัก :
  350316
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองง้าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongngaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคลองตัน
ตำบล :
  สำนักขุนเณร
อำเภอ :
  ดงเจริญ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66210
โทรศัพท์ :
  056-638262
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงเจริญ 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังบงค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:50:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองง้าวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองง้าว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน