ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350317
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020167
รหัส Obec 6 หลัก :
  350317
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Samnakkhunnen Luangphokhianuthit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสำนักขุนเณร
ตำบล :
  สำนักขุนเณร
อำเภอ :
  ดงเจริญ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66210
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 ตุลาคม 2477
อีเมล์ :
  parinya2501@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงเจริญ 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำนักขุนเณร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:25:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)


นายพีรศักดิ์ โตคำวรพจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน