ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังบงค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350318
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020168
รหัส Obec 6 หลัก :
  350318
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังบงค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangbong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านวังบงค์
ตำบล :
  สำนักขุนเณร
อำเภอ :
  ดงเจริญ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66210
โทรศัพท์ :
  056-638464
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มิถุนายน พ.ศ.2506
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงเจริญ 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวังบงค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 14:43:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังบงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบงค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน