ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองสนวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350319
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020173
รหัส Obec 6 หลัก :
  350319
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองสนวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wadnongsanuan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองสนวน
ตำบล :
  ห้วยร่วม
อำเภอ :
  ดงเจริญ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66210
โทรศัพท์ :
  056-638989
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/05/2481
อีเมล์ :
  nsn_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงเจริญ 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยร่วม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09:30:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองสนวน


นายเจตนิพัทธ์ คุ้มคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสนวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน