ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350320
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020163
รหัส Obec 6 หลัก :
  350320
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anuban Dongcharoen(Wangngiu)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวังงิ้วใต้
ตำบล :
  วังงิ้วใต้
อำเภอ :
  ดงเจริญ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66210
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/11/2479
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงเจริญ 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.วังงิ้วใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:39:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)


นายวันชัย บุญเสริม
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน