ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังเรือน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350321
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020164
รหัส Obec 6 หลัก :
  350321
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังเรือน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watwangruen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านวังเรือน
ตำบล :
  วังงิ้วใต้
อำเภอ :
  ดงเจริญ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66210
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2497
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงเจริญ 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังงิ้วใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:40:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังเรือน


นางสาวนงค์นภา อินทร์ใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังเรือน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน