ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังกะทะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350322
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020162
รหัส Obec 6 หลัก :
  350322
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังกะทะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangkata
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านวังกะทะ
ตำบล :
  วังงิ้วใต้
อำเภอ :
  ดงเจริญ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66210
โทรศัพท์ :
  0801250539
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/04/2501
อีเมล์ :
  Somingmea@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงเจริญ 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต. วังงิ้วใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 19:26:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังกะทะ


นายคำรณ อ่อนสำลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกะทะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน