ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350325
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020161
รหัส Obec 6 หลัก :
  350325
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดใหม่ดงเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watmaidongcharoenschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านดงเจริญ
ตำบล :
  วังงิ้ว
อำเภอ :
  ดงเจริญ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66210
โทรศัพท์ :
  08-1324-0545
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2517
อีเมล์ :
  watmaidongcharoenschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงเจริญ 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังงิ้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  78 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ


นายสมหวัง เขียวสวาท
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน