ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังหินแรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350326
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020165
รหัส Obec 6 หลัก :
  350326
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังหินแรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadwanghinrang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวังหินแรง
ตำบล :
  สำนักขุนเณร
อำเภอ :
  ดงเจริญ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66210
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2496
อีเมล์ :
  Sanoeh_5555@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงเจริญ 01
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวังบงค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:17:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังหินแรงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหินแรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน