ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไดลึก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350327
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020169
รหัส Obec 6 หลัก :
  350327
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไดลึก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandailuk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านไดลึก
ตำบล :
  ห้วยพุก
อำเภอ :
  ดงเจริญ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66210
โทรศัพท์ :
  0899075526
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงเจริญ 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยพุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:14:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไดลึก


นายวิรัตน์ ปานแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไดลึก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน