ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350328
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020170
รหัส Obec 6 หลัก :
  350328
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดใหม่วังหว้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watmaiwangwa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านวังหว้า
ตำบล :
  ห้วยพุก
อำเภอ :
  ดงเจริญ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66210
โทรศัพท์ :
  0959374622
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/01/2521
อีเมล์ :
  wan.momon@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงเจริญ 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยพุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 01:43:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า


นายธนพล ฉ่ำเพียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่วังหว้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน