ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยตาดำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350329
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020171
รหัส Obec 6 หลัก :
  350329
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยตาดำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHUAYTADAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านห้วยตาดำ
ตำบล :
  ห้วยพุก
อำเภอ :
  ดงเจริญ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66210
โทรศัพท์ :
  081-7851911
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/01/2523
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงเจริญ 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยพุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2559 เวลา 16:03:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยตาดำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาดำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน