ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1066350331
รหัส Smis 8 หลัก :
  66020174
รหัส Obec 6 หลัก :
  350331
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDAIRANG (RAD-U-TID)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านไดรัง
ตำบล :
  ห้วยร่วม
อำเภอ :
  ดงเจริญ
จังหวัด :
  พิจิตร
รหัสไปรษณีย์ :
  66210
โทรศัพท์ :
  056-905644
โทรสาร :
  056-905644
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2508
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดงเจริญ 02
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ห้วยร่วม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:50:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)


นางพรพิพัฒน์ ตั้งจิตรวัฒนากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน